Vrijwilligerswerk

Op Moulin de Liort is altijd van alles te doen: Onderhoudswerk zoals timmeren, metselen en schilderen. 
Tuinwerk zoals wieden, planten en verspenen. Terreinwerk zoals greppels graven, hekken repareren en snoeien.
Tijdens het campingseizoen: het begeleiden van kinderen tijdens ponyritjes en andere activiteiten, helpen in de bar 
en tuinwerk. Als je zin hebt dit eens mee te maken en ons te helpen kan dat in overleg.
Er zijn twee formules:

De eersteVrijwilligerswerk in de zomer.Dat gebeurt vanaf begin juli tot half augustus. 
Je werkt ongeveer 6 uur per dag gedurende 5 dagen per week tegen kost en inwoning (caravan)
en een bescheiden zakgeld. Minimale duur 3 weken.

De TweedeDe Liortweek valt altijd in de meivakantie en begint meestal eind april of begin mei.
je werkt dan ongeveer 4 uur per dag (meestal de ochtend) gedurende 5 dagen. 
Je kampeert gratis bij ons en zorgt zelf voor je natje en je droogje.
Wel zorgen wij voor een welkomst maaltijd en we drinken samen koffie.

Met deze formules gaan we soepel om en elk voorstel is bespreekbaar.

Wij proberen de werkzaamheden zo veel  mogelijk af te stemmen op ieders affiniteit 
en fysieke mogelijkheden. Deelnemers moeten wel tegen een stootje kunnen.

Klik voor meer info op één van onder staande foto's

Vrijwilligerswerk in de zomer

De Liortweek