Stichting Les Amis du Moulin de Liort


Wie
Les Amis du Moulin de Liort is een stichting die ontstaan is uit de behoefte een bijdrage te leveren aan het natuurbehoud van het Liortdal.

Waar
De Liort ontspringt in het departement de Aveyron in de buurt van Rieupeyroux en stroomt naar het zuiden over het grondgebied van de gemeentes Rieupeyroux, Castanet, Pradinas, La Salvetat Peyralès en Tayrac. De beek komt na een tiental kilometers uit in de Lézert, die op zijn beurt weer uitkomt in de Viaur.


Grotere plaatsen in de omgeving zijn : Villefranche de Rouergue, Rodez, Carmaux en Albi.

Wat
Het beekdal van de Liort is een nog tamelijk ongeschonden ecosysteem met een grote rijkdom aan flora en fauna. Dit stuk natuur wordt bedreigd door grootschalige houtkap, intensivering van de landbouw en veeteelt in de randgebieden en het ontbreken van een samenhangend milieugericht beleid van de betrokken gemeentes.
De stichting “ Les Amis du Moulin de Liort “ probeert sinds de tachtiger jaren betrokkenen te interesseren voor het natuurbehoud in het Liortdal.

Doel


Haar doelstellingen zijn :
- Het uitvoeren van ecologisch onderzoek in het Liortdal.
Door onderzoek worden de natuurwaarden in kaart gebracht en problemen gesignaleerd.
- Het verzamelen van fondsen om grond te kunnen kopen teneinde zoveel mogelijk van het dal als biotoop veilig te stellen en zo mogelijk te verbeteren.

Site
De stichting heeft een site waar alle onderzoeksresultaten te vinden zijn. Verder vindt men er de statuten, kaarten en foto’s
Neem eens een kijkje op : www.amisliort.org

Wil je ami worden of blijven en meewerken aan het veiligstellen van het Liortdal, maak dan 20€ over op rekeningnummer NL84 TRIO 0320 6240 72  t.n.v. Stichting les Amis du Moulin de Liort te Haarlem. Je ontvangt dan de nieuwsbrief 4 maal per jaar. De stichting is volledig onafhankelijk en ontvangt geen subsidie.
Als je wilt reageren op iets uit de nieuwsbrief of zomaar een artikeltje wilt schrijven (zeer welkom !) dan kun je dat opsturen naar amisliort@orange.fr
Voor contact met het bestuur kunt u terecht bij:
Secretariaat
Judith Boer
H Heijermansplein 19 
2024 JK Haarlem 
023-5272299
boerjm2@xs4all.nl

Contact in Frankrijk
Herman Rol
Moulin de Liort
12440 Tayrac
00-335 65 81 89 67
e-mail: amisliort@orange.fr