Diaseries

Bastides Diaserie

Wat is een bastide ?
Bastides vindt men in heel Zuid-Frankrijk en  kwamen tot stand in de XIIe , XIIIe en XIVe eeuw onder invloed van een sterk veranderende economische en politieke situatie. Het zijn de eerste voorbeelden van geprogrammeerde stedenbouw en ze beoogden enerzijds een bevolking sociaal en economisch te stabiliseren en anderzijds de invloedssfeer van de stichter te vergroten. Bovengenoemde eeuwen werden gekenmerkt door de 100- jarige oorlog met z’n strijd tegen de Engelsen, de strijd tegen de Catharen, de eerste urbanisatie en een verbrokkeling van het feodaal stelsel. Bastides werden gesticht door de Franse koning, de Engelse koning, belangrijke heren zoals de graven van Toulouse, van Armagnac en van Foix en tenslotte ook door bisschoppen. Bastides worden gekenmerkt door de meestal rectangulaire opzet van het stratenplan, een duidelijke verdeling van de stad in wijken en een grote  marktplaats met de caracteristieke   

arcades. Deze laatsten dienden om ruimte te winnen, maar gaven de kooplieden ook de gelegenheid hun koopwaar uit te stallen tijdens slecht weer. Bastides bij ons in de omgeving zijn : Villefranche de Rouergue, Villeneuve, Sauveterre de Rouergue, Najac en Labastide de l’Eveque.

Dieren Diaserie

Moulin de Liort wordt niet door mensen alleen bewoond. Al lang voor wij er waren, wemelde het van allerlei vliegend, kruipend, springend en zwemmend gedierte. Deze serie wil je een indruk geven van wat je tegen zou kunnen komen. Het is slechts een greep en sommige dieren zien ook wij slechts zelden. De raaf vliegt vrijwel dagelijks over het dal. Het krô krô en de zware wiekslag zijn onmiskenbaar. Er broedt elk jaar een paartje vlakbij. Het dudeljoo van de wielewaal horen we vanaf juni tot ongeveer augustus. ’s Nachts kun je inslapen bij de mysterieuse roep van de uil en het onaardse gefluit van de vroedmeesterpad.
De wilde zwijnen zijn heel voorzichtig, maar soms zien we ze wel eens in het licht van de koplampen als we ’s avonds laat thuiskomen.De adder zul je op de camping zelf nooit tegenkomen, want hij heeft een hekel aan water. Wat hogerop kun je hem wel tegenkomen, maar bang als hij is, vang je ten hoogste een glimp van hem op. 

Als het na een lange droge periode eens goed regent, gaat de vuursalamander aan de wandel. De rest van de tijd leidt hij een zeer teruggetrokken bestaan. De beste manier om observaties te doen is gewoon ergens stil gaan zitten en afwachten.

Statues Menhir Diaserie

Een menhir is een staande steen, zoals we ze kennen van Stonehenge en Obelix (Keltisch : men = steen en hir is rechtop). Statue is Frans voor beeld. Het bijzondere van een statue menhir is namelijk dat het een primitief beeld is. Deze beelden zijn tamelijk zeldzaam en zijn o.a. gevonden in Spanje, Italië en in Frankrijk in de Aveyron en de Tarn. 
Ze zijn gemaakt door pré-Keltische volken, die hier zo’n 5000 jaar geleden leefden. Het is nog steeds niet duidelijk wat de functie van de beelden was, maar het is niet onwaarschijnlijk dat het goden voorstellen.

In het museum van Rodez is een belangrijke collectie te zien, waaronder de hier afgebeelde exemplaren. Vlakbij La Salvetat is er ook één gevonden en die staat tentoongesteld in de plaatselijke mediatheek 

Oude kaarten diaserie

Winter diaserie


Terug